OBIECTIVE


Pentru realizarea scopului, A.E.P.F. îşi propune următoarele obiective: 

 • încurajarea tinerilor care doresc să devină voluntari în cadrul asociaţiei;
 • sprijinirea şi organizarea unor activităţi în vederea promovării celei de-a şaptea arte;
 • iniţierea unor activitaţi specifice în vederea prevenirii riscului marginalizării şi excluderii sociale a tinerilor artişti;
 • promovarea creativităţii; cunoaşterea şi exploatarea potenţialului culturii tradiţionale şi a culturii altor ţări europene;
 • încurajarea artiştilor şi a tinerilor să se implice în producţia şi promovarea filmului, prin participarea la diferite manifestări culturale locale, naţionale şi internaţionale, în parteneriat cu alte organizaţii neguvernamentale, pentru promovarea valorilor celei de-a şaptea arte;
 • abordarea pe termen lung a activităţilor de susţinere, producţie şi promovare a filmului pentru un succes durabil în rândul publicului european sau a publicului din întreaga lume;
 • A.E.P.F. reprezintă astfel o reţea reală de profesionişti din industria filmului al căror scop este de a creşte circulaţia şi exploatarea filmelor europene în Europa şi la nivel internaţional;
 • ancorată în realitățile pieţei filmului, asociaţia este capabilă să se adapteze în mod eficient la schimbările rapide care au loc în cadrul industriei de film, precum şi a evoluţiei celei de-a şaptea arte, prin promovarea de noi tehnologii specifice;
 • A.E.P.F. crează şi implementează diverse strategii pentru a sprijini filmul european la nivel mondial: punerea în valoare a abordărilor originale la promovarea şi crearea filmelor, dar şi a reţelelor şi metodelor viabile pentru a facilita accesul la pieţele de profil; strategiile A.E.P.F. acoperă un spectru larg şi includ platforme artistice, orientate spre domenii care sprijină obiectivul de creştere a vizibilităţii filmelor europene la nivel global;
 • A.E.P.F. reprezintă interesele membrilor săi printr-o varietate de proiecte care au loc sub egida asociaţiei, la diferite festivaluri și piețe de film din Europa sau de pe alte continente;
 • editarea de publicaţii în legatură cu scopul şi activităţile A.E.P.F, în vederea popularizării acesteia, pentru atragerea cât mai multor artişti în rândurile membrilor acesteia;
 • posibilitatea integrării asociaţiei A.E.P.F într-o reţea naţională/ internaţională care să faciliteze colaborarea cu asociaţii şi instituţii similare din ţară şi străinătate;
 • organizarea unei baze de date care să includă artişti ori alte categorii de profesionişti care lucrează în domeniul producţiei şi promovării filmului (exemplu: actori, regizori, scenarişti, operatori de imagine sau alte categorii de profesionişti ce îşi aduc aportul în crearea filmelor), pentru facilitarea schimburilor de experienţă cu profesionişti din alte ţări, ori a promovării lor profesionale în mediile de specialitate Europa (case de producţii de film ori casting etc.);
 • elaborarea şi punerea în practică a unor programe socio-culturale şi parteneriate naţionale şi internaţionale care să susţină material şi financiar realizarea scopurilor A.E.P.F..