ACTIVITATI


Activităţile Asociaţiei Europene pentru Promovarea Filmului:

 • organizarea unor acţiuni culturale, de informare şi de promovare pentru stimularea participării şi implicării oamenilor din orice categorie socială în activităţile culturale;
 • organizarea de acţiuni cultural-artistice şi caritabile;
 • organizarea premierelor filmelor în Bucureşti, ori în alte oraşe din România şi alte ţări din Europa, sau chiar pe alte continente;
 • proiecţii de film în spaţiu restrâns sau în aer liber;
 • expoziţii de fotografie de la filmări ori care au legătură cu filmul;
 • organizarea festivalurilor de film naţionale ori internaţionale, de diverse tipuri: pentru filme documentare, filme artistice, filme pentru copii, animaţie, orice alt gen de festival de film;
 • încheierea de parteneriate media cu diverse instituţii mass-media (televiziuni, radiouri, presa scrisă, agenţii, platforme online specializate etc.);
 • crearea de site-uri ale filmelor şi/sau pagini de Facebook;
 • semnarea unor contracte sau parteneriate de promovare cu instituţii culturale de stat sau private din ţară şi din străinătate  (exemplu: Institutul Cultural Român, case de cultură, ministere, instituţii de învăţământ, alte instituţii de cultură sau învăţământ din străinătate);
 • crearea unei reţele de comunicare, cunoaştere şi stabilire de parteneriate cu alte organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, cu instituţiile locale şi centrale ale statului, cu instituţii de învaţământ din ţară şi străinătate;
 • încheierea de parteneriate pentru vizionarea filmelor în şcoli, campusuri universitare, case de cultură etc.;
 • peliculele realizate prin intermediul A.E.P.F. vor fi înscrise la festivaluri de film din ţară sau din străinătate;
 • editarea a unor broşuri informative, ori alte genuri de tipărituri privind activitatea A.E.P.F;
 • atragerea de surse de finanţare, de sponsorizare pentru producţia propriu-zisă a filmelor şi promovarea lor, în vederea derulării unor proiecte, programe, etc.;
 • organizarea altor activităţi şi desfăşurarea altor proiecte care să contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor A.E.P.F.